Inschrijfformulier

Gezinsverband:

 • Alleenwonend:
 • Samenwonend:               met:
 • Gehuwd:                         met:
 • Gescheiden:                    sinds:
 • Weduwe/weduwnaar:       sinds:

Heeft u kinderen:

 • Nee
 • Ja, thuiswonend, aantal:                  Geboortedatum: 
 • Ja, uitwonend,    aantal:                  Geboortedatum:

Werk:

 • Ik heb werk, als:
 • Ik ben werkloos, sinds:                      Mijn werk was:               Uitkering:
 • Ik ben arbeidsongeschikt, sinds:         Mijn werk was:               Uitkering:

Heeft u ooit klachten gehad:

 • Suikerziekte:
 • Longziekten, astma, bronchitis, CARA, TBC:
 • Hoge bloeddruk:
 • Hart- of vaatziekten:
 • Lever- of darmziekten:
 • Geslachtsziekten:
 • Aanhoudende gewrichtsklachten:
 • Schildklierziekten:
 • Overspanning:
 • Depressie of angsten:
 • Eetstoornis:
 • Andere ernstige ziekten, namelijk:

Bent u op dit moment onder behandeling van een specialist:

 • Nee
 • Ja, specialisme:                           Ziekte:
 • Ja, specialisme:                           Ziekte:

Gebruikt u geneesmiddelen:

 • Nee
 • Ja, namelijk:

Bent u overgevoelig/allergisch voor:

 • Geneesmiddelen:
 • Bepaald eten of drinken:
 • Andere stoffen:

Heeft u het afgelopen jaar een griepprik gehad:

 • Ja, de reden:
 • Nee

Heeft u weleens een groot ongeluk gehad, of een operatie of ingreep ondergaan :

 • Groot ongeluk:
 • Ingrepen:
 • Operaties:
 • Opname in ziekenhuis:

Rookt u:

 • Nee
 • Ja, aantal sigaretten per dag:

Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per dag:

 • Aantal glazen gemiddeld per dag:

Gebruikt u drugs:

 • Nee
 • Ja, welke:

Is uw bloeddruk ooit gemeten:

 • Nee
 • Ja, in het jaar:               , uitslag:

Is bij u ooit een AIDS-test gedaan:

 • Nee
 • Ja, in het jaar:               , uitslag:

Bent u ooit slachtoffer geweest van (seksueel) geweld: 

 • Nee
 • Ja

Welke ziekten komen bij u in de familie voor:

 • Suikerziekte:
 • Longziekten, astma, bronchitis, CARA, TBC:
 • Hoge bloeddruk:
 • Hart- of vaatziekten:
 • Beroerte of hersenbloeding:
 • Nierziekten:
 • Lever- of darmziekten:
 • Geslachtsziekten:
 • Aanhoudende gewrichtsklachten:
 • Schildklierziekten:
 • Psychische ziekten:
 • Kanker, soort kanker:
 • Andere ernstige ziekten, namelijk:

Voor vrouwen:

 • Is er ooit een uitstrijkje van de baarmoedermond gemaakt:
 • Is er ooit een foto van de borsten (mammografie) gemaakt:

 


Achter­naam*:
Meisjes­naam:
Initialen:
Voornamen*:
Geboorte­datum*: --
Geboorte­plaats:
Geslacht*:
Straat*:
Huis­nummer*:
Postcode*:
Plaats*:
Telefoon*:
Burgerlijke staat:
Email*:
BSN nr*:
Zorg­verzekeraar*:
Verzekerden­nummer*:
Nieuwe huisarts:
Vorige huisarts:
Adres vorige huisarts:
Nieuwe apotheek:
Vorige apotheek:
Adres vorige apotheek:
Overige opmerkingen:

Handtekening