Vicino, voor psychische problemen

Vicino is bedoeld voor patienten die last hebben van psychische klachten en aandoeningen, zoals angst, somberheid, of overspannen zijn. De behandeling omvat een korte serie gesprekken. Soms blijkt verwijzing naar een andere behandelaar nodig.

De drempel voor deze zorg is laag, omdat het plaatsvindt in de huisartsenpraktijk door een ervaren psychologisch en psychiatrisch verpleegkundige, Mw. M. van t' Klooster, die hier als praktijkondersteuner in dienst is. Door de samenwerking van de huisartsenorganisatie met de GGZ zijn hier voor de patient geen verdere kosten aan verbonden.

U kunt in een gesprek met de huisarts vragen, of u in aanmerking komt voor gesprekken met deze praktijkondersteuner. Als u eerst meer hierover wilt weten, kunt u dat vragen aan de assistente.