Vicino, voor psychische problemen

Vicino is de naam van de vierde zorggroep waar deze praktijk aan meedoet.

Deze instellingen ondersteunen in ons gebied, Noord-Kennemerland, de huisartsen,

geholpen door hun praktijkondersteuners, bij het begeleiden van patienten.

Ā 

Vicino is bedoeld voor patienten die last hebben van psychische klachten en

aandoeningen, zoals angst, somberheid, of overspannen zijn.

De behandeling omvat een korte serie gesprekken. Soms blijkt verwijzing naar

een andere behandelaar nodig.

De drempel voor deze zorg is laag, omdat het plaatsvindt in de huisartsenpraktijk

door een ervaren psychologisch en psychiatrisch verpleegkundige, Mw. M. van t' Klooster,

die hier als praktijkondersteuner in dienst is.

Door de samenwerking van de huisartsenorganisatie met de GGZ zijn hier voor de

patient geen verdere kosten aan verbonden.

U kunt in een gesprek met de huisarts vragen, of u in aanmerking komt voor

gesprekken met deze praktijkondersteuner.

Als u eerst meer hierover wilt weten, kunt u dat vragen aan de assistente.