Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Voor noodzakelijke gevallen kunt u op de dag zelf terecht.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.30 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 en 13.30 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk in te schatten wat voor klachten u heeft en hoe spoedeisend deze zijn. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Een consult duurt meestal tien minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Inloopspreekuur

U kunt iedere werkdag van 08.00 - 09.00 uur zonder afspraak bij ons terecht op het spreekuur Het inloopspreekuur is een service die wij u graag aanbieden.Vanwege grote drukte en ter behoud van dit spreekuur van dit spreekuur hebben we de “ regels “ wat aangescherpt. Het inloopspreekuur heeft ruimte voor drie personen. U heeft per persoon 5 a 10 minuten de tijd. Heeft u meer tijd nodig of heeft u meer vragen, dan verzoeken wij u vriendelijk om een afspraak via de assistente in te plannen.

Afbericht

Belt u de assistente svp. tijdig, als u niet in staat bent om op de afspraak te komen.

Niet komen

Als u niet op de afspraak verschijnt en deze afspraak niet vantevoren heeft afgezegd, dan kunnen we u de misgelopen inkomsten in rekening brengen. Dat is meestal Eu. 9,- voor een consult, of Eu. 18 voor een consult langer dan 20 minuten.